Ελληνικά:

To Zoύκ  ειναι ενας σύγχρονος , αρκετά εθιστικός, χορός που θεωρείται απο αρκετούς ως ο χορός του 21ου αιώνα. Προέρχεται απο μια ομάδα στενά συνδεδεμένων ειδων χορού που εξελίχθηκαν από τη Lambada και συνήθως χορεύεται σε μουσική Ζoύκ η Κιζόμπα (ή άλλη μουσική που περιέχει το ρυθμό Ζoυκ). Ο χαρακτηρισμός Βραζιλιάνικο Ζoύκ χρησιμοποιείται για να το διακρίνει από το Ζoύκ της  Καραϊβικής (οπου σχετίζονται μεν ιστορικά) , αλλά ειναι πολύ διαφορετικό από το στυλ χορού της Lambada.

Το Βραζιλιάνικο Ζούκ οδηγείται οχι μόνο απο τα χέρια αλλα και άλλα μερη του σώματος, όπως η κίνηση στους γοφούς τα πόδια, τους ώμους, το κεφάλι ακόμα και μόνο με την οπτική επαφή. Οι ποιο καθοριστικές φιγούρες αυτου του χορού ειναι  το καμπρέ (η καμπύλη της σπονδυλικής στήλης) και οι κινήσεις των μαλλιών η του κεφαλιού εκτος άξωνα.

Οι δύο κυρίαρχες μορφές του Ζoύκ ειναι το Ζούκ-Lambada απο το Πόρτο Σεγούρο και το Ρίο-στυλ. Σαν είδος χορού είναι από τους πιο δημοφιλής (μη-ballroom) χορούς για ζευγάρια στη Βραζιλία, και εχει αρκετούς φανατικούς χορευτές σε όλο τον κόσμο. Οι χώρες με το μεγαλύτερο χορευτικό πληθυσμό Ζούκ στην Ευρώπη ειναι η Ολλανδία και η Ισπανία (Βαρκελώνη).

Τα είδη του Ζούκ.

To Αntillean zouk (French- Carribbean) ειναι παραδοσιακός χορός της Γαλλικης Καραιβικης οπως το compas (2/2), σε κλειστή επαφή, οπου οι γοφοί κουνιούνται ελεύθερα στη μεριά του σώματος οταν βηματίζει εμπρός η πίσω. Francis & Anna- ZoukLove

Η Lambada, ο πρόγονος του Ζούκ, χορεύεται κυρίως σε μουσική Lambada  και εχει στοιχεία απο χορούς οπως το forro, salsa, merengue, maxixe και το carimbo. Σαν ονομασία προέρχεται απο την κυματοειδή κίνηση που κάνει ένα μαστίγιο οπως αναπαριστάται απο τα σώματα των χορευτών.

Το Porto Seguro-style θεωρείται η σύγχρονη έκδοση της, και παρότι ειναι γρήγορος και με ενέργεια χορός, έχει απαλή ροή και οι κινήσεις ειναι συνεχόμενες ενω οι χορευτές κινούνται σε τροχιά ο ένας γύρω απο τον άλλον. Χορεύεται σε ρυθμό 1,2,3= γρήγορο, γρήγορο, αργό. Berg & Solange- Lambada

Το Rio-style Zouk εχει δημιουργηθεί στο Rio de Janeiro στις αρχές των 90′s , και χρησιμοποιεί μια τροποποιημένη, αργή, πιο λεία, και αισθησιακή έκδοση της Lambada και συνήθως χορεύεται σε μουσική Zouk Love. Χορεύεται στον κυρίαρχο ρυθμό 1,3,4=αργό, γρήγορο, γρήγορο η Ντομ-τσικ-τσικ. Carlos & Fernanda-RioStyle

Το ΜΖουκ  δημιουργήθηκε στην Μαγιόρκα της Ισπανίας απο τον Jefferson Costa of Oliveira (Gêgê) το 1991. Απο το 1998 δύο απο τους μαθητές του, οι Daniel και Leticia Estévez López και η ομάδα τους Spiral dancers , ειναι οι ποιό γνωστοί συνεχιστές αυτου του είδους χορού οπου ειναι αρκετα δημοφιλές στην Βαρκελώνη. Χορεύεται στον ρυθμό Ουν-Κα-Ουν-Κα. Daniel & Leticia – Μzouk

Το Soulzouk (η zouk freestyle) δημιουργήθηκε το 2005 απο τον  China ενα χοροδιδάσκαλο στο Rio της Bραζiλιας και διαφέρει απο τα υπόλοιπα ειδη με τον τρόπο που χορεύεται με την μουσική. Χορεύεται οχι μόνο στο κυρίαρχο beat  αλλα και την μελωδία. Επισης χορεύεται και διδάσκεται σε είδη μουσικής όπως το Rap και το RnB.China-SoulZouk

Το NeoZouk ειναι συνδεδεμένο με τον δημιουργό του, DJ Mafie Zouker, όπου η μουσική ειναι μιξαρισμένη με trance και house με  Zouk beats, μερικές φορές χωρις στίχους οπου δίνει μια σχεδόν πνευματική δυνατότητα στον χορό. Mafie Zouker- NeoZouk

English:

Zouk is a modern, quite addictive dance, considered by several to be the dance of the 21st century. It comes from a group of closely related dances that evolved from Lambada and is usually danced to music of Zouk, Kizomba or others that contain a similar beat. It is important to distinguish Zouk from Brazil and Caribbean Zouk (that have a common origin), but are very different as dance styles.

Brazilian Zouk is not only lead by the hands but also other body parts, such as legs, hips, shoulders, and head or even just with eye contact. The most popular figures of this dance are the Cambre (the curve of the spine) and the outside of axis movement head movements.

The two most popular forms of Zouk are the Zouk-Lambada from Porto Seguro and Zouk Rio-style. As a kind of dance is the most popular (non-ballroom) dance for couples in Brazil, and has several dance fanatics all over the world. The countries with greater population of Zouk dancers in Europe are the Netherlands and Spain (Barcelona).

Types of Zouk.

Antillean Zouk (French-Carribbean) is a traditional dance of the French Caribbean danced in a compas (2/2), in a closed embrace, where the hips wiggle freely in the side of the body when stepping forward or back.  Francis & Anna- ZoukLove

Lambada, the ancestor of Zouk, is danced mainly in Lambada music and has elements from dances such as  forro, salsa, merengue, maxixe and carimbo. The name come from the wavelike motion that a whip makes, now represented by the dancers’ bodies.

The Porto Seguro-style is considered the modern version of Lambada, and although it is a quick and energetic dance, it has gentle flowing movements that are concatenated while the dancers move in orbit around each other. The usual rhythm is 1,2,3 = quick, quick, slow. Berg & Solange- Lambada

The Rio-style Zouk was created in Rio de Janeiro in the early 90’s, and uses a modified, slow, smoother, and sensual version of Lambada and is usually danced to Zouk Love music. Dancing in performed in the predominant rhythm 1,3,4 = slow, fast, fast or Dom Chick-Chick. Carlos & Fernanda-RioStyle

MZouk was created in Majorca, Spain from Jefferson Costa of Oliveira (Gêgê) in 1991. Since 1998 two of his students, Daniel and Leticia Estévez López and their team Spiral dancers, continue this kind of dance that is heavily influenced from Contemporary, contact improvisation and Hip hop. It is quite popular in Barcelona and it is generally danced in the rhythm Un-ka-Un-Ka.  Daniel & Leticia – Μzouk

Soulzouk (or zouk freestyle) was created in 2005 by a dance teacher of Rio Brazil named China and differs from other ones by the way it isdanced to the music. Dancers not only follow the dominant beat but also the melody. It is usually danced and taught in genres such as the Rap and RnB. China-SoulZouk

NeoZouk is connected to its creator, DJ Mafie Zouker, where music is mixedo with trance and house with Zouk beats, sometimes without verses where it  gives an almost spiritual sensation to the dance. Mafie Zouker- NeoZouk